Doof Talent

Het ESF-project heeft als doel een vernieuwende dienstverlening voor dove werkzoekende en werknemers te ontwikkelen om hun toegang tot de arbeidsmarkt en de doorstroom binnen die arbeidsmarkt te verbeteren. Het kenniscentrum iSOS van AP Hogeschool Antwerpen stelt in onderaanneming de uitwerking Continue reading Doof Talent

Bruggenbouwers

Dit onderzoeksproject kadert in de doelstelling van het Vlaamse jeugdbeleid gericht op een maximale participatie en gelijke kansen van alle kinderen en jongeren om deel te nemen aan het jeugdwerk, ongeacht hun achtergrond, thuissituatie, geslacht of handicap. Het doel van Continue reading Bruggenbouwers

INnetCAMPUS

INnetCAMPUS is een gezamenlijk project van Fundación ONCE (Spanje), Universidad de Granada (Spanje), Universidade de Lisboa (Portugal) en AP Hogeschool (België). Verspreid over drie weken verblijven 45 leerlingen met een beperking uit Portugal, Spanje en België vijf dagen op een Continue reading INnetCAMPUS